NAŠI ZÁKAZNÍCI - ZLÍN

Historicky první zmínka o městě Zlín je z roku 1322.

Důležitým mezníkem zlínské historie se stal rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Díky zcela vyjímečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu TomášeBati, se stal Zlín moderním městským centrem.

V současné době žije ve Zlíně 75000 obyvatel.

Zlín vyniká především z hlediska sportu. Hraje se zde nejvyšší fotbalová, hokejová či volejbalová liga. Každoročně se zde také koná známý filmový festival, který nese název Film festival Zlín.

 

Logo-bs-zlin

 

Užitečné kontakty ve Zlíně

 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín

Telefon: 577 551 111

Fax: 577 552 107

E-mail: bnzlin@bnzlin.cz

Web: www.kntb.cz

 

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA (LPS)

LPS pro dospělé

21. pavilon - tel. 577 553 260

Ordinační hodiny:

všední dny 17.00 - 21.00

soboty, neděle, svátky 8:00 – 21:00

 

LPS pro děti a dorost

21. pavilon - tel. 577 552 870

Ordinační hodiny:

všední dny 17:00 – 6:00

soboty, neděle, svátky 7:00 – 6:00

 

LPS stomatologická

21. pavilon - tel. 577 552 848

Ordinační hodiny:

Sobota, neděle, svátky 8:00 – 13:00

 

Magistrát města Zlína

Náměstí Míru 12

761 40 Zlín

Telefon: 577 630 111

Fax: 577 432 901

E-mail: muzlin@muzlin.cz 

Www:  http://www.zlin.eu 

 

Úřední hodiny:           

Po        07:30 - 17:00 (podatelna)

07:30 - 17:00 (pokl. hod.)

08:00 - 17:00 (ověřování)

Út        07:30 - 15:00 (podatelna)

07:30 - 15:00 (pokl. hod.)

08:00 - 14:00 (ověřování)

St         07:30 - 17:00 (podatelna)

07:30 - 17:00 (pokl. hod.)

08:00 - 17:00 (ověřování)

Čt        07:30 - 15:00 (podatelna)

07:30 - 15:00 (pokl. hod.)

08:00 - 14:00 (ověřování)

Pá        07:30 - 15:00 (podatelna)

07:30 - 14:00 (pokl. hod.)

08:00 - 14:00 (ověřování)

 

Odbor občansko-správních agend

L. Váchy 602

761 40 Zlín

Telefon: 577 630 117 (matrika)

577 630 624 (cestovní doklady)

577 630 616 (občanské průkazy, evidence obyvatel)

Fax: 577 630 645

 

Živnostenský úřad

Zarámí 4421

761 40 Zlín

Telefon: 577 630 900, 577 630 906

Fax:     577 630 923

E-mail: nadezdahasikova@muzlin.cz 

Www:  http://www.zlin.eu /

 

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321

763 02 Zlín

Telefon: 577 111 411

E-mail: info@tszlin.cz

Www: http://www.tszlin.cz 

 

Městská policie

Tísňová linka - 156

ředitelství MP

Santražiny 3312

760 01 Zlín

Telefon: 577 630 500

e-mail: info@mpzlin.cz 

 

Policie ČR

Územní odbor Zlín

nám. T. G. Masaryka 3218

760 01 Zlín

Telefon: 974 666 111

e-mail: pcrzlin@mvcr.cz 

 

Dopravní inspektorát Zlín

Telefon: 974 666 259

e-mail: orzldi@mvcr.cz 

 

Obvodní oddělení

třída Tomáše Bati 44

760 01 Zlín

Telefon: 974 666 659

e-mail: zloop@mvcr.cz 

 

Okresní soud

Dlouhé Díly 351

763 02 Zlín

Telefon: 577 171 111

Fax: 577 172 101

E-mail: podatelna@osoud.zln.justice.cz 

Www:  http://portal.justice.cz/justice2..

 

Krajský soud

Dlouhé Díly 351

763 02 Zlín

Telefon: 577 171 111

 

Vrchní soud

Masarykova třída 609/1

771 11 Olomouc

Telefon: 585 532 111

Fax: 585 532 370, 585 532 371

E-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz 

 

Okresní státní zastupitelství

Dlouhé Díly 351

763 72 Zlín

Telefon: 577 171 111

Fax: 577 171 332

E-mail: posta@osz.zln.justice.cz 

 

Vrchní státní zastupitelství

17. listopadu 909/44

771 11 Olomouc

Telefon: 585 202 111

Fax: 585 202 198

E-mail: podatelna@vsz.olc.justice.cz 

 

Česká pošta, s. p., pobočka Zlín 1

J. A. Bati 5648

760 01 Zlín

Telefon: 954 360 023

Otevírací doba:

Pondělí až pátek 7:00 – 20:00

Sobota a neděle 8:00 – 12:00

 

Krajský úřad

třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Telefon: 577 043 111

Fax: 577 043 202

E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz 

Www:  http://www.kr-zlinsky.cz/ 

 

Oblastní inspektorát práce

Milady Horákové 3

658 60 Brno

Telefon: 950 179 900

Fax: 950 179 901

E-mail: brno@suip.cz 

Www:  http://www.suip.cz/ 

 

Česká správa sociálního zabezpečení

třída Tomáše Bati 3792

762 61 Zlín

Telefon: 577 041 111

Fax: 577 041 103

E-mail: posta.zl@cssz.cz 

Www:  http://www.cssz.cz/ 

 

Úřad práce

Čiperova 5182

760 01 Zlín

Telefon: 950 175 111

Fax: 950 175 430

E-mail: posta@zl.mpsv.cz 

 

Celní úřad

Zarámí 4463

762 34 Zlín

Telefon: 577 054 200

Fax: 577 054 209

E-mail: podatelna640000@cs.mfcr.cz 

 

Česká obchodní inspekce

třída Kpt. Jaroše 5

602 00 Brno

Telefon: 545 125 911, 545 125 939

Fax: 545 125 940

E-mail: bm_coi@coi.cz 

Www:  http://www.coi.cz 

 

Finanční úřad pro Zlínský kraj -

Územní pracoviště ve Zlíně

třída Tomáše Bati 21

761 86 Zlín

Telefon: 577 617 111

E-mail: podatelna3301@fs.mfcr.cz  

 

Hasičský záchranný sbor

Přílucká 213

760 01 Zlín

Telefon: 950 670 111, 950 670 766

Fax: 950 670 333

E-mail: ivo.mitacek@zlk.izscr.cz 

Www:  http://www.hzs-zlkraje.cz/

 

Katastrální úřad

třída Tomáše Bati 1565

760 96 Zlín

Telefon: 577 577 711

Fax: 577 577 744

E-mail: kp.zlin@cuzk.cz 

Www:  http://www.cuzk.cz/kp/zlin 

 

Krajská hygienická stanice

Havlíčkovo nábřeží 600

760 01 Zlín

Telefon: 577 006 711, 577 006 741, 577 210 266

Fax: 577 006 746

E-mail: khs@khszlin.cz 

Www:  http://www.khszlin.cz 

 

Krajská veterinární správa - Oddělení veterinární hygieny

Zarámí 88

760 01 Zlín 1

Telefon: 577 653 111, 577 653 509

Fax: 577 011 114

E-mail: insp.zlin.kvsz@svscr.cz 

 

Česká inspekce životního prostředí

Lieberzeitova 14

614 00 Brno

Telefon: 545 545 111

Fax: 545 545 100

E-mail: public_bn@cizp.cz 

Www:  http://www.cizp.cz/ 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

třída Tomáše Bati 3792

760 01 Zlín

Telefon: 577 690 490

Fax: 577 433 359

E-mail:  libor.triska@uzsvm.cz 

Www:  http://www.uzsvm.cz

 

 

SEZNAM NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ, KTERÉ MŮŽETE NAJÍT V KATALOGU ZLÍN 2015.

 

 

 

  ZDRAVOTNICTVÍ
Logo_blue
     
           
    aro:      
      doc. MUDr. TOMÁŠ GABRHELÍK, Ph.D. Tel.: 57 755 2280    
      MUDr. ALENA KOČANDOVÁ Tel.: 57 755 2093    
    gynekologie:      
      MUDr. ZDENĚK ADAMÍK Ph.D. Tel. 57 755 2910    
      Bc. HELENA NOVOTNÁ - vrchní sestra Tel.: 57 755 2919    
    chirurgie:      
      prof. MUDr. JIŘÍ KLEIN Ph.D., FETCS Tel.: 57 755 2700    
      Mgr. GABRIELA GAJZLEROVÁ Tel.: 57 755 2277    
    infekční:      
      MUDr. IVAN MACEK Tel.: 57 755 2920    
      MUDr. DANA PANOVCOVÁ Tel.: 57 755 2944    
    kožní:       
      MUDr. HANA TOMKOVÁ Ph.D. Tel.: 57 755 2217    
      MILENA VACULČÍKOVÁ - sestra Tel.: 57 755 2317    
    neurochirurgie:      
      doc. MUDr. MICHAL FILIP Ph.D. Tel.: 57 755 2131    
      Mgr. KAMILA SLABÁKOVÁ - vrchní sestra Tel.: 57 755 2129    
    neurologie:      
      prim. MUDr. JAN BARTONÍK Tel.: 57 755 2080    
      JARMILA MOUDRÁ - vrchní sestra Tel.: 57 755 2060    
    oční:      
      MUDr. JURAJ URMINSKÝ Ph.D. Tel.: 57 755 2900    
      Bc. LUDMILA ŤOPKOVÁ - vrchní sestra Tel.: 57 755 2998    
    orl:       
      MUDr. MARTIN SVĚTLÍK Tel.: 57 755 2727    
      SVĚTLANA BEDNAŘÍKOVÁ - vrchní sestra Tel.: 577 552 783    
    ortopedie:      
      MUDr. TOMÁŠ JANEČKA Tel.: 57 755 2020    
      MUDr. PAVEL KONEČNÝ Tel.: 57 755 2018    
      MICHAELA KAREŠOVÁ - vrchní sestra Tel.: 57 755 2643    
    plastická chirurgie:       
      MUDr. BLANKA VOZÁROVÁ  Tel.: 57 755 2839    
      Mgr. GABRIELA GAJZLEROVÁ - vrchní sestra Tel.: 57 755 2277    
    traumatologie:       
      MUDr. MARCEL GUŘAN PhD. Tel.: 57 755 2323    
      LENKA VAŠÁKOVÁ - vrchní sestra Tel.: 57 755 2373    
    urologie:       
      MUDr. JAROSLAV HYNČICA Tel.: 57 755 2750    
      MUDr. ROBERT SZABÓ Tel.: 57 755 2758    
      JAROSLAVA KUČEROVÁ Tel.: 57 755 2753    
     SLUŽBY - ŘEMESLA      
A          
  advokáti:      
    MGR. ZUZANA FUSOVÁ Tel.: 577 210 182    
  aerobic pro děti:      
    Aerobic klub Zdena Zlín, a.s. Mob.: 608 751 612    
  akvaristika:      
  auditoři:      
  architekti:      
  autoškoly:      
    VILÉM HERENTIN Mob.: 608 762 952    
    VRLA  s.r.o.  www.vrla.cz     
    PAVEL BALCÁREK Mob.: 603 977 666    
    VLADAN ZUZANÍK Mob.: 603 503 203    
  autoservisy:      
    ALEŠ HOŘČICA Mob.: 608 234 123    
    TRICAR LIMIT s.r.o. Mob.: 774 825 561    
    ZDENĚK ŘEDINA Mob.: 604 946 621    
    AGROTEC a.s. www.agrotec.cz     
  autobazary:      
  autopříslušenství - prodej:      
  autodoprava:      
    ALOIS MAŇAS Mob.: 603 528 187    
    GRACLA s.r.o. Mob.: 777 244 229    
  autoskla:      
  agentury:      
    GABRIELA HANČLOVÁ Mob.: 775 090 736    
  autovraky:      
    AUTO SKLO BATĚK, spol. s r.o. Mob.: 731 111 129    
B          
  bazény a příslušenství:      
  barvy laky:      
    HELENIT-CZ s.r.o. Mob.: 608 758 024    
  broušení nástrojů:      
  bezpečnostní agentury:      
    BEDEA s.r.o. Mob.: 608 529 933    
    CZ-GUARD s.r.o. Mob.: 603 582 876    
  bazary:      
C          
  cukráři:      
  cestovní kanceláře:      
    ANDREA TRČKOVÁ - FISCHER Mob.: 731 427 080    
  chladničky, mrazničky - opravy:      
  cykloservis:      
Č          
  čalounictví:      
    RADEK ŘIHÁK www.calounictvizlin.cz     
  čištění peří:      
    Ing. VERONIKA MAREŠOVÁ www.peri-mares.cz     
  čištění interiérů a koberců:      
    ZLÍNJUST spol. s r.o. Mob.: 607 227 677    
D          
  daňové poradenství:      
    RADMILA JAŠOVÁ www.eccodat.cz     
  deratizace - dezinsekce - dezinfekce:      
    VOJTĚCH ZEMÁNEK www.asanacontrol.cz     
    SLOM, s.r.o. www.slom.cz     
  dětská centra:      
  dřevo - palivové:      
  dveře - podlahy:      
    DVEŘE A PODLAHY s.r.o. Mob.: 608 956 609    
E        
  elektronika - opravy:      
  elektrikáři:      
  elektroinstalace:      
  esoterika:      
F        
  farmářské produkty:      
    DUŠAN LEČBYCH Mob.: 602 111 525    
  fekalie - odvoz:      
    STANISLAV KOJECKÝ Mob.: 602 711 844    
  finanční poradenství:      
  fitness centra:      
    BMA GOLF CONSTRUCTION s.r.o. www.contours.cz     
    GABRIELA BELKOVÁ Mob.: 776 631 110    
  filtry a oleje:      
  fólie, samolepky:      
    VIKTOR VAŘECHA Mob.: 606 109 385    
  fotografové:      
  foukaná izolace:      
G          
  gastronomické služby - catering:      
  garážová vrata:      
H          
  hasící přístroje:      
  hodinový manžel:      
    www.hodinovy-manzel-zlin.cz  Mob.: 776 170 045    
  hotely:      
  hotely pro psy o kočky:      
CH        
  chovatelské potřeby:      
I          
  IMAGE INZERCE:      
  instalatéři:      
    OTAKAR ŠEVČÍK Mob.: 777 231 284    
    DKR-INSTAL s.r.o. Mob.: 777 287 364    
  internet:      
  izolace:      
J          
K          
  kameníci:      
  klimatizace:      
  korálkový obchod:      
    ANNA LIŠKOVÁ Mob.: 736 611 655    
  klempíři, klempířství:      
  kominíctví:      
    DANIEL KŘEPELKA Mob.: 774 244 545    
  krejčovství:      
  květinářství:      
  krby, kamna, stavby, prodej:      
  krmiva pro psy a kočky:      
    REMI GROUP s.r.o. www.meradog.cz     
  kotle - prodej, servis:      
  kurzy - jazykové:      
  kurzy - ostatní (pc, účetní, taneční):      
  kurzy - výroby šperků:      
    ANNA LIŠKOVÁ Mob.: 736 611 655    
  kadeřnictví:      
  kosmetika:      
    KATEŘINA SKALNÍKOVÁ Mob.: 774 356 956    
  kamenictví:      
  kovovýroba:      
    ZDENĚK KEDROŇ www.ronelt.cz     
  kováři, kovářství:      
    ROMAN KRIEGLER Mob.: 603 308 703    
  kuchyňská studia:      
  koupelnová studia:      
  květinářství      
L          
  lešení - půjčovny, prodej:      
  lyže-servis:      
M        
  malíři, natěrači:      
    JOSEF SKÁCEL Mob.: 604 721 483    
    PETR RAK Mob.: 737 836 004    
    VLASTIMIL ŠOŠOLÍK Mob.: 602 832 890    
  marketing:      
    FILIP HAVRAN Mob.: 607 772 772    
  masáže:      
    PAVLA BUTOROVÁ Mob.: 732 648 891    
    ŠÁRKA HOLCOVÁ Mob.: 605 367 309    
    DAGMAR DÉVI Mob.: 732 817 483    
  manikura:      
N          
 

nábytkové studio:

     
  notáři:      
O          
  obkládači:      
  otevírání bytů:      
    IVAN DOSTÁL Mob.: 603 220 663    
  obuv-prodej:      
    FLEXIKO s.r.o. Mob.: 603 209 602    
    Ing. JIŘÍ ONDRA - ARNO Mob.: 577 915 036    
  obuv+zdravotnická obuv:      
    GENEZE spol. s r.o. www.geneze.cz     
  okna, dveře:      
  odpady:      
    STANISLAV KOJECKÝ Mob.: 602 711 844    
  odtahové služby:      
  osobní rozvoj:      
  opravna hudebních nástrojů:      
  opravna obuvi:      
  opravy oděvů:      
    IVETA TOMŠŮ Mob.: 737 749 397    
  ortopedie:      
    PAVEL RÁDL Mob.: 602 784 839    
P          
  paintball      
  plyn - opravy:      
    FRANTIŠEK ČERVENKA Mob.: 608 484 930    
  pracovní oděvy:      
  paintball:      
  PC:      
  PC servis:      
  PC internet:      
  pečení cukroví:      
    LUDMILA BUMBÁLKOVÁ www.cukrovi-zlin.cz     
  podlahy:      
  pojišťovnictví:      
  pokladní a obchodní systémy, prodej:      
    APLS s.r.o. www.apls.cz     
  prádelny:      
  překladatelské služby:      
  půjčovna nářadí:      
  pohřební služby:      
  pokrývači:      
    MIROSLAV SLINTÁK Mob.: 605 932 408    
  paliva tuhá - prodej uhlí:      
  penziony:      
  ploty:      
  pronájem nebytových prostor:      
  prodej skútrů, motocyklů, el. kol:      
    CLS DEAL s.r.o. www.carlightsystem.cz     
  prodej a servis čtyřkolek:      
    ALEŠ VAJĎÁK - ALIGATORAVS www.aligatoravs.cz     
  projektanti:      
  pneuservisy:      
    DOHODA SP s.r.o. Mob.: 603 215 931    
    FRANTIŠEK DOBROSLÁVEK Mob.: 721 859 720    
  prádelny:      
    Ing. ANDREA ŠUSTOVÁ Mob.: 608 320 708    
  pronájem limuzín:      
  přeprava osob:      
  přeprava pacientů tam i zpět:      
  postele - výroba:      
R          
  ruční mytí vozidel:      
  realitní kanceláře:      
    Ing. PETR VYŠKOVSKÝ www.re-max.cz     
    BEN REALITNÍ KANCELÁŘ S.R.O. Mob.: 724 919 490    
    DANA KLAČÁNKOVÁ Mob.: 603 982 535     
    ING. PAVEL DOČKAL - Q21 www.centrury21.cz     
  revize technické / elektro / plyn:      
  restaurace:      
  rybářské potřeby:      
    FISHING INVEST s.r.o. www.fishinginvest.cz     
Ř          
S          
  sanace domů:      
  solné jeskyně:      
  sklenáři:      
  stavebniny:      
  stěhování:      
    MARTIN ČECHMÁNEK www.stehovanizlin.cz     
  STK:      
  střechy:      
  statici:      
  stavební firmy:      
    MARTIN MEJZR www.emplusem.cz     
  stolařské potřeby:      
  sádrokartony:      
  správa nemovytostí:      
    BTH SLAVIČÍN s.r.o. www.bth-slavicin.cz     
  svatební salony:      
  sportovní centra:      
  sběrny druhotných surovin:      
  second hand:      
    Oblékáme-andílky.cz  www.oblekame-andilky.cz     
Š          
  školka - speciální:      
  školy střední:      
  šicí a vyšívací stroje, prodej, servis:      
    ALEŠ KRAJÍČEK  www.sici-stroje.eu     
  školy soukromé:      
T          
  taxi:      
  truhláři:      
  tesaři:      
    IVAN SKŘIVÁNEK Mob.: 607 849 245    
    MIROSLAV SLINTÁK Mob.: 605 932 408    
  topenáři:      
  tónování autoskel, bezpečnostní fólie:      
    CARTINT s.r.o. www.cartint.cz     
  tepelná čerpadla:      
  tiskové a reklamní služby:      
    AIP s.r.o. www.aip.zlin.cz     
U          
  účetní:      
    ECCODAT s.r.o. www.eccodat.cz     
    COPPIA ÚČETNICTVÍ s.r.o. www.coppia.cz     
    CASCOM s.r.o. www.cascom.cz     
    AMIT CONSULT s.r.o. Mob.: 603 844 465    
  úklidové služby:      
    MARTIN RUBÁŠ Mob.: 607 233 640    
  úprava a stříhání psů      
  úspory v domácnosti      
  úvěry a hypotéky:      
V          
  výškové práce:      
  vozíky elektrické:      
  veterináři:      
  výroba a prodej dětské obuvi:      
    D.P.K. s.r.o. www.dpk.cz     
  výroba houslí:      
    DOMINIK MATÚŠŮ Mob.: 776 183 622    
  výroba nábytku:      
    ATIS-EM s.r.o. www.atis-interiery.cz     
  výtahy:      
W        
  wellness:      
    JITKA SMĚLÍKOVÁ Mob.: 608 044 437    
Z          
  zábavný program:      
    ROMAN DOBUSH Mob.: 775 067 392    
  zasklívání lodžií:      
  zabezpečovácí systémy:      
    PMP ZLÍN s.r.o. www.pmpzlin.cz     
  zakázkové krejčovství:      
    HANA BEDNAŘÍKOVÁ Mob.: 605 375 134    
  zateplení budov:      
  zámečnictví - výroba klíčů:      
    MAREK NOHAL Mob.: 604 116 626    
  zdraví - frekvenční terapie:      
    PETR PLEŠEK Mob.: 603 585 142    
  zdravý život:      
  zdravá výživa:      
  zdravotní matrace:      
  zdravotnické pomůcky:      
    JITKA MASNÁ www.nesmekyplus.cz     
  zedníci:      
  znalci, odhadci:      
  zdravá výživa:      
  zahradní architekti:      
    KATEŘINA TUZAROVÁ www.razdva.cz     
  zahradnictví:      
    PAVEL MISEROVSKÝ Mob.: 603 867 834    
  zemní práce:      
  zahradní technika:      
  zimní údržba:      
Ž        
  železářství: